บริษัท ปภังกร เพาเวอร์ ไลฟ์เวิร์ล จำกัด
ประวัติ
จันทิมา ภู่ทอง

ตำแหน่ง Agent Diamond ภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน ..
AD.จันทิมา ภู่ทอง
อดีตเป็นพนักงานบริษัทมา 30 ปึ
ช่วยทำให้เค้ารวย
แต่เราไม่มีเงินเก็บ
มีแต่หนี้สินพัวพันติดตัวมา

พอมาทำงานที่ ppk.
ก็ทำให้มีรายได้
มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

*คำขัวญประจำตัวคือทำวันนี้ให้ดีที่สุด
และที่สุดต้องดี*