บริษัท ปภังกร เพาเวอร์ ไลฟ์เวิร์ล จำกัด
ประวัติ
DD.ทองคำ นาดี

ตำแหน่ง Double Diamond ภาคอีสาน จังหวัดเพชรบูรณ์

ดิฉัน..
DD.ทองคำ นาดี
อดีดผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ทำทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ
ยุ่งกับทุกกระทรวง
ยุ่งกับชาวบ้านตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลงโลงเลยทีเดียว
เมื่อเกษียณแล้วเริ่มไม่มีคนรู้จักแล้วเหงาเป็นโรคซึมเซ้าสุขภาพก็แย่เรื่อยๆ
จนมาเจอสมุนไพรเทพอาชาและเทพนารี..
ซื้อกินดี..แล้วมี
สุขภาพที่ดีขึ้นเลย
มาศึกษาระบบแล้วมุ่งมั่นทำมาเรื่อยจนสำเร็จในระดับหนึ่งคือตำแหน่ง.DD
ของบริษัทรับ.20-25%%ใต้องค์กร

จริงจังต่อหน้าที่มุ่งมั่นกับความสำเร็จอีกในระดับต่อไป